cluster-4

De Weerbarstigen

De 6 meest kenmerkende standpunten van Weerbarstigen:

  • 93% voorstanders van het vervangen van parlementsleden door burgers die willekeurig worden gekozen
  • 91% voorstanders van het intrekken van het stemrecht van buitenlanders voor gemeenteraadsverkiezingen
  • 89% voorstanders van een loonplafond van 5000 euro per maand.
  • 88% voorstanders van het herinvoeren van de doodstraf voor moordenaars van kinderen
  • 85% voorstanders van het verminderen van het aantal ambtenaren met een kwart om de overheidsuitgaven te verminderen
  • 82% tegenstanders van de overdracht van meer bevoegdheden aan de Europese Unie

Sociologie

De Weerbarsten zijn een mannelijke cluster uit de middenklasse

De meerderheid van deze groep bestaat uit vrouwen en ze zijn aanwezig in heel Vlaanderen. De Weerbarsten bevinden zich voornamelijk in de middenklasse: driekwart verdient tussen de 1.500 en 5.000 euro per maand. Deze groep is jonger dan gemiddeld en heeft een sterke vertegenwoordiging van werknemers en arbeiders. Ze hebben over het algemeen weinig opleiding genoten en zijn meestal katholiek maar weinig praktiserend.

De Weerbarsten vertegenwoordigen 8% van de Vlaamse bevolking.

Opinie systeem

De Weerbarsten hechten waarde aan vrijheid en meritocratie, maar nemen weinig standpunten in over grote verdeeldheden

De Weerbarsten vormen een unieke groep. Ze tonen relatief weinig interesse in grote politieke onderwerpen, ontsnappen aan traditionele denksystemen en nemen alleen standpunten in over onderwerpen die hen interesseren.

Zo willen ze de wet op de genderpariteit bij verkiezingen afschaffen en zijn ze eerder voorstander van het toestaan van artsen om niet mee te werken aan abortus als ze dat niet willen. Op dezelfde manier zijn ze tegen de hoofddoek op universiteiten en zijn ze eerder voorstander van het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders en het uitzetten van migrantenkinderen zonder verblijfsvergunning.

Pro-nucleair zijn ze eerder tegen ecologische maatregelen als die de vrijheden aantasten, maar ze zijn niet tegen de bouw van windmolens.
Op andere vlakken nemen de Weerbarsten weinig standpunten in. Ze zijn zowel tegen het verlaten van de euro als tegen overdrachten van bevoegdheden aan de Europese Unie. Op economisch gebied hebben ze ook geen uitgesproken mening.

Electorale oriëntaties en thema’s

De Weerbarsten neigen eerder naar rechts, maar verdelen zich over verschillende opties

De Weerbarsten zijn weinig gepolitiseerd, tamelijk wispelturig in hun stemgedrag en stemmen voornamelijk rechts. In 2019 stemde 28% van hen op het Vlaams Belang, 22% op de N-VA, 19% op CD&V en 15% op Sp.a. 

Voor de federale verkiezingen van 2024 is 42% van de Weerbarsten van plan om voor het Vlaams Belang te stemmen, 33% voor PvdA/PTB en 11% voor N-VA.

Trouver mon Cluster