cluster-14

De Nationaal-populisten


De 6 meest kenmerkende standpunten van Nationaal-populisten

  • 98% voorstanders van het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders bij lokale verkiezingen
  • 94% tegen het overdragen van meer bevoegdheden aan de Europese Unie
  • 94% voorstanders van de bouw van nieuwe kerncentrales
  • 92% voorstanders van de herinvoering van de doodstraf voor kindermoordenaars
  • 92% voorstanders van het afschaffen van godsdienstlessen op Belgische scholen
  • 89% tegen het met een kwart verminderen van het aantal ambtenaren om de overheidsuitgaven te verlagen.

Sociologie

De Nationaal-Populisten zijn een groep van laaggeschoolde en overwegend oudere middenklasse

De Nationaal-Populisten zijn vrijwel niet aanwezig rond Brussel, maar oververtegenwoordigd in de provincie Antwerpen. Als middenklassecluster verdient twee derde van de Nationaal-Populisten tussen de € 1500 en € 3000 per maand. Ze zijn ook duidelijk oververtegenwoordigd onder gepensioneerden, arbeiders en werknemers. Bovendien is het een weinig gelovige groep.

De Nationaal-Populisten vormen 8% van de bevolking in Vlaanderen.

Opinie systeem

De Nationaal-Populisten zijn proteststemmers, vijandig tegenover immigratie, autoritair en anti-overheid

 

Als fervente voorstanders van de onafhankelijkheid van Vlaanderen verwerpen de Nationaal-Populisten ook de euro en de Europese Unie. Ze zijn tegen globalisering en immigratie. Ze steunen bijvoorbeeld zonder twijfel de uitzetting van migrantenkinderen zonder verblijfsvergunning en zijn zeer voorstander van het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders.

Op economisch vlak zijn de Nationaal-Populisten zeer vijandig tegenover ambtenaren en openbare diensten. Ze verdedigen ook het beperken van het stakingsrecht in het openbaar vervoer. Desondanks zijn ze redelijk voorstander van het plafonneren van salarissen en zijn ze verdeeld over belastingverlagingen en belasting op kapitaal.

Op religieus vlak verdedigen ze het afschaffen van godsdienstlessen, zijn ze tegen halal maaltijden in kantines en tegen het dragen van een hoofddoek aan de universiteit. Autoritair gezien zijn ze de groep die het meest voorstander is van herinvoering van de doodstraf en van politiegeweld in zelfverdediging. Ze zijn ook een van de grootste voorstanders van de bouw van nieuwe kerncentrales en van de algemene ontwikkeling van windmolenparken.

Electorale oriëntaties en thema’s


Les Nationaal-Populisten zijn verdeeld tussen Vlaams Belang en N-VA

In 2019 steunde meer dan een derde van de Nationaal-Populisten Vlaams Belang, terwijl eenzelfde proportie koos voor N-VA. Voor 2024 lijkt het erop dat Vlaams Belang aanzienlijk zal groeien in deze groep ten koste van N-VA.

Trouver mon Cluster