Cluster-1

De Multiculturalisten

De 6 meest kenmerkende standpunten van multiculturalisten :

  • 98%  tegen het verlaten van de Euro
  • 95%  voorstander van het toelaten van migranten die oorlogen ontvluchten om België binnen te komen
  • 95% tegen de uitzetting van migrantenkinderen zonder verblijfsstatus
  • 95% tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen
  • 95% tegen de afschaffing van het stemrecht van buitenlanders voor gemeenteraadsverkiezingen
  • 90% voorstander van toegang tot een halal menu in de schoolkantines voor degenen die dat wensen

Sociologie

De Multiculturalisten vormen een cluster van hogere middenklasse, voornamelijk vrouwelijk, stedelijk en overwegend atheïstisch

Leidinggevenden, tussenpersoneel en studenten zijn duidelijk oververtegenwoordigd onder de Multiculturalisten, terwijl arbeiders, ambachtslieden, ondernemers of landbouwers bijna afwezig zijn in deze cluster. Ze worden ook aangetroffen in alle leeftijdsgroepen. Driekwart van de Multiculturalisten heeft een inkomen van meer dan 2.000 euro. Bestaande uit bijna twee derde vrouwen, wonen de Multiculturalisten voornamelijk in grote stedelijke centra, met name in Brussel en Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en rond de provincie Antwerpen. Ze zijn over het algemeen behoorlijk opgeleid. De Multiculturalisten zijn een van de meest atheïstische clusters: drie kwart van hen heeft geen religie.

Ten slotte vertegenwoordigen ze 11% van de Vlaamse bevolking.

Het opiniesysteem

De Multiculturalisten zijn zeer progressief, pro-immigratie en hechten waarde aan openbare diensten

De Multiculturalisten vormen het meest progressieve cluster in Vlaanderen. Ze onderscheiden zich duidelijk van de rest van de bevolking door hun sterke streven naar inclusie. Ze steunen het stemrecht voor buitenlanders bij gemeentelijke verkiezingen, zijn voorstander van de opvang van migranten en verzetten zich tegen elke uitzetting van illegale kinderen op het grondgebied. Ze zijn ook voorstander van de invoering van een halalmenu in schoolkantines en het dragen van een hoofddoek aan de universiteit. Ten slotte verwerpen ze krachtig elk voorstel tot onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Op identitair vlak verwerpen de Multiculturalisten krachtig de inschrijving van christelijke wortels in de Belgische grondwet. Ze zijn ook tegen elke vorm van beperking van het recht op abortus of de wet op pariteit bij verkiezingen.

Op economisch gebied hechten de Multiculturalisten veel belang aan openbare diensten. Ze zijn tegen het verminderen van het aantal ambtenaren, willen dat hun salarissen worden verhoogd en verzetten zich tegen de privatisering van de NMBS. Ze onderscheiden zich ook door hun positie ten gunste van herverdeling, waarbij ze het idee van een universeel basisinkomen van € 1200 per maand zonder voorwaarden ondersteunen, evenals de belasting op erfenissen boven 1 miljoen euro. Tot slot, hoewel ze tegen de bouw van nieuwe kerncentrales zijn, zijn ze bijna unaniem voor de plaatsing van windturbines op het grondgebied en het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen om ecologische redenen.

Oriëntaties en electorale thema’s

De Multiculturalisten zijn een bolwerk van de groenen en de radicale linkerzijde.

De Multiculturalisten onderscheiden zich sterk van de rest van de bevolking in Vlaanderen. Ze zijn zeer gepolitiseerd en stemmen op linkse partijen. De stemintenties van dit cluster voor de federale verkiezingen van 2024 tonen een bijna gelijke verdeling tussen de drie linkse partijen: Groen (28%), Vooruit (voormalig Spa) (26%) en de PvdA (22%).

Trouver mon Cluster