cluster-6

De Identitariërs

De 6 meest kenmerkende standpunten van Identitariërs

  • 98% tegen het overdragen van meer bevoegdheden aan de Europese Unie.
  • 98% voorstanders van het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders bij gemeentelijke verkiezingen
  • 98% voorstanders van het verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit
  • 97% voorstanders van de bouw van nieuwe kerncentrales
  • 95% voorstanders van de herinvoering van de doodstraf voor kindermoordenaars
  • 91% voorstanders van uitzetting van migrantenkinderen zonder verblijfsvergunning

Sociologie

De Identitariërs zijn aanwezig in alle sociale en leeftijdscategorieën en verspreid over het hele Vlaamse grondgebied

De Identitariërs zijn aanwezig over het hele grondgebied en concentreren zich in de middenklasse: bijna twee derde van hen heeft een inkomen tussen € 1500 en € 3000 per maand. Iets meer dan de helft van hen zijn werkenden tussen de 35 en 64 jaar oud en het is de groep die het meeste arbeiders bevat.

Bovendien vormen de Identitariërs 14% van de bevolking in Vlaanderen.

Opinie systeem

De Identitariërs zijn zeer vijandig tegenover immigratie, zijn voorstander van onafhankelijkheid en zijn eurosceptisch

 

80% van de Identitariërs steunt de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Net als andere groepen die onafhankelijkheid verdedigen, zijn ze ook eurosceptisch en willen ze zelfs uit de euro stappen. Pro-nucleair en weinig gevoelig voor milieukwesties, zijn de Identitariërs het meest vijandig tegenover snelheidsbeperkingen op snelwegen en de bouw van windturbines.

De Identitariërs voelen zich bedreigd door de islam: halal maaltijden en het dragen van een hoofddoek aan de universiteit worden krachtig afgewezen. Ze wijzen categorisch elke vorm van immigratie af, waarbij ze zelfs zonder enige twijfel de uitzetting van migrantenkinderen zonder verblijfsvergunning steunen. Ze uiten ook een sterke vraag naar autoriteit en orde: ze steunen de doodstraf voor kindermoordenaars en het recht voor de politie om te schieten op mensen die hen bedreigen. Hoewel ze over het algemeen vijandig staan tegenover cultureel progressivisme, zijn ze verdeeld over veel sociale kwesties.

Eerder anti-hulp dan echt liberaal, zijn ze sterk gekant tegen een universele toelage van € 1200 per maand zonder voorwaarden. De Identitariërs zijn eerder voorstander van bezuinigingen op overheidsuitgaven, maar zijn verdeeld over maatregelen zoals beperking van het stakingsrecht in het openbaar vervoer, privatisering van de NMBS, het plafonneren van salarissen of de beloning van ambtenaren.

Electorale oriëntaties en thema’s

De Identitariërs stemmen in grote mate op Vlaams Belang

Als groep die matig gepolitiseerd is, stemmen de Identitairen over het algemeen en historisch gezien sterk aan de uiterst rechtse zijde. Al in 2019 had Vlaams Belang bijna twee derde van de stemmen binnen deze groep, tegenover een vijfde voor N-VA. 

Voor de federale verkiezingen van 2024 is 90% van de Identitairen van plan om voor het Vlaams Belang te stemmen en 8% voor N-VA.

Trouver mon Cluster