De Humanisten

De 6 meest kenmerkende standpunten van humanisten :

  • 93% tegen het verlaten van de euro
  • 81% voorstander van belastingheffing op familiale nalatenschappen van meer dan 1 miljoen euro
  • 81% tegen het afschaffen van godsdienstlessen op Belgische scholen
  • 80% voorstander van de algemene bouw van windturbines.
  • 77% voorstander van het vervangen van parlementsleden door burgers die door loting worden geselecteerd.
  • 71% voorstander van het opnemen van de christelijke wortels van België in de grondwet

Sociologie


De Humanisten vormen een cluster van de middenklasse met een gemiddeld opleidingsniveau

 

De Humanisten zijn vertegenwoordigd in alle leeftijdscategorieën van de bevolking. Werknemers en gepensioneerden zijn oververtegenwoordigd in deze groep (respectievelijk 21% en 33%). Bovendien verdient 58% van hen tussen de 1500 en 3000 € per maand, met een gemiddeld opleidingsniveau (slechts 8% heeft een diploma op het niveau van een master). Ze zijn te vinden over het hele grondgebied zonder noemenswaardige verschillen.

Ze vertegenwoordigen ook 10% van de Vlaamse bevolking.

Systeem van opinie

De Humanisten zijn gematigde sociaaldemocraten op het gebied van maatschappelijke kwesties en economie

Op culturele en migratiekwesties zijn de Humanisten matig progressief. Ze staan over het algemeen positief tegenover de toelating van migranten die vluchten voor oorlogssituaties en steunen het aanbieden van een halalmenu in schoolkantines. Op andere maatschappelijke onderwerpen zijn ze verdeeld en hebben ze over het algemeen geen uitgesproken standpunt.

Op economisch gebied zijn de Humanisten voorstander van vermogensbelasting en willen ze over het algemeen de wekelijkse arbeidsduur verlagen. Ze zijn echter verdeeld over het verbod op stakingen in het openbaar vervoer en zijn duidelijk voorstander van het verminderen van het aantal ambtenaren om de overheidsuitgaven te verminderen.

Hoewel ze zeer voorstander zijn van de eenheidsmunt, hebben ze echter verschillende opvattingen over machtsverschuivingen naar de Europese Unie. Tot slot zijn de Humanisten tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Orientaties en verkiezingsthema’s

De Humanisten zijn verdeeld maar stemmen over het algemeen eerder centrum-links

In 2024 gaat hun stemintentie voornamelijk uit naar de christendemocraten (35%), gevolgd door de NV-A (19%).

Ze verlenen over het algemeen hun vertrouwen aan de liberalen van de Open VLD (24% van de stemintenties voor de federale verkiezingen van 2024) en de Sp.a (20%), gevolgd door de christendemocraten (18%). Ze staan tamelijk sceptisch tegenover de extremen.

Trouver mon Cluster