cluster-5

De Gematigden

LDe 6 meest kenmerkende standpunten van gematigden:

  • 95% tegen een vertrek uit de Euro.
  • 90% tegen de inschrijving van christelijke wortels in de grondwet
  • 88% tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen
  • 79% tegen de uitzetting van migrantenkinderen zonder papieren..
  • 74% voor de invoering van een universele uitkering van 1200€ per maand voor alle burgers zonder voorwaarden
  • 73% voor de toelating van migranten die oorlog ontvluchten naar België

Sociologie

De Gematigden vormen een groep van stedelijke hogere klasse

De Gematigden zijn voornamelijk vrouwelijk, bestaande uit managers, welgestelde werknemers en gepensioneerden: 78% verdient meer dan 2000 € per maand. Het zijn stadsbewoners die in grote stedelijke gebieden wonen en vaak langdurige opleidingen hebben gevolgd (48% heeft een hogere opleiding genoten). Ze zijn te vinden over heel Vlaanderen en in alle leeftijdsgroepen; deze cluster is het grootst in de leeftijdsgroep 18-24 jaar (15%). Deze groep is redelijk verdeeld: 51% van de cluster verklaart zich katholiek, en 43% atheïstisch.Ze vertegenwoordigen 14% van de Vlaamse bevolking.

Systeem van opinies

De Gematigden zijn progressieve sociaal-liberalen, gematigd en elitair

Op het gebied van maatschappelijke kwesties nemen de Gematigden een sociaal-christelijke en inclusieve standpunt in: ze zijn zeer voorstander van de opvang van vluchtelingen, tegen de uitzetting van kinderen zonder verblijfsvergunning in België en tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit. Ze zijn eerder voorstander van het aanbieden van halal maaltijden in de kantine en steunen ook het stemrecht voor buitenlanders. Op een ander vlak zijn ze sterk tegen de doodstraf.

Elitair en liberaal, verwerpen ze de loting van parlementsleden en zijn ze tegen een verlaging van het wekelijkse aantal arbeidsuren. Voorstanders van meritocratie, willen ze niets weten van het plafonneren van inkomens of een universeel basisinkomen van 1200 € per maand. Echter, de Gematigden zijn verdeeld als het gaat om het verminderen van het aantal ambtenaren, en willen de vennootschapsbelasting niet verlagen.

De Gematigden onderscheiden zich door hun unaniem steun voor de eenheidsmunt. Het is de groep die het meest gehecht is aan de Europese Unie. Ten slotte, zeer tegen het Vlaams nationalisme, verwerpen de Gematigden volledig de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Oriëntaties en verkiezingsthema’s

De Gematigden zijn gematigden die vijandig staan tegenover extreemrechts

Op politiek vlak behoren de Gematigden tot een van de meest gepolitiseerde groepen in Vlaanderen. Ze verlenen grotendeels hun vertrouwen aan de liberalen van Open VLD (24% van de stemintenties voor de Federale Verkiezingen van 2024) en Sp.a (20%), gevolgd door de christendemocraten (18%). Voor 2024 lijken de verhoudingen enigszins te verschuiven. Zowel rechtse radicalen (N-VA) als linkse radicalen (PvdA) winnen aan invloed binnen deze cluster, ten koste van de groenen en de christendemocraten.

Trouver mon Cluster