cluster-7

De Apolitieke

De 6 meest kenmerkende standpunten van apolitiek:

  • 84% tegen het verlaten van de euro
  • 84%  voorstander van het verbod op het dragen van een hoofddoek op universiteiten
  • 80% voorstander van de bouw van nieuwe kerncentrales in België
  • 80% voorstander van het vervangen van parlementsleden door willekeurig gekozen burgers.
  • 80% voorstander van het afschaffen van godsdienstlessen op Belgische scholen.
  • 80% tegen het opnemen van de christelijke wortels van België in de grondwet

Sociologie

De Apolitieken vormen een cluster dat redelijk gelijk verdeeld is tussen mannen en vrouwen, weinig gepolitiseerd en laaggeschoold

Met een aandeel van 54% vrouwelijkheid, zijn ze aanwezig in heel Vlaanderen. De Apolitieken zijn voornamelijk te vinden onder de middenklasse: 76% verdient tussen de € 1.000 en € 3.000 per maand.

Deze groep is aanzienlijk jonger dan het gemiddelde met een oververtegenwoordiging van 35-64-jarigen, en een sterke aanwezigheid van werknemers (21%) en gepensioneerden (33%). Ze zijn ook laagopgeleid (65% heeft geen hoger onderwijs diploma behaald), meestal katholiek maar weinig praktiserend.

De Apolitieken vormen 9% van de Vlaamse bevolking.

Système d’opinions


De Apolitieken hebben weinig uitgesproken standpunten over bijna alle onderwerpen

Apolitieken uiten maar weinig duidelijke keuzes. Dit is alleen het geval bij enkele onderwerpen waarop ze duidelijk afwijzend reageren: de legalisatie van cannabis, het afschaffen van de genderpariteit en beperkingen van het recht op abortus. Over het algemeen tonen ze echter weinig interesse in de meeste belangrijke politieke onderwerpen.

Op economisch gebied zijn de Apolitieken verdeeld en nemen ze de gemiddelde standpunten in van de Vlaamse samenleving. Ze zijn over het algemeen niet enthousiast over ambtenaren. Tegelijkertijd staan ze overwegend positief tegenover het handhaven van belastingen op bedrijfswinsten en de belasting van vermogens boven een miljoen euro, wat hun meest uitgesproken economische standpunt is. Hoewel ze voorstander zijn van de euro, de algemene invoering van windturbines op het grondgebied en ook van kerncentrales, hebben de Apolitieken weinig uitgesproken standpunten over andere onderwerpen.

Tot slot wenst 36% van de Apolitieken de onafhankelijkheid van Vlaanderen, wat dicht bij het gemiddelde van de Vlaamse samenleving ligt (43%).

Electorale oriëntaties

De Apolitieken zijn verdeeld tussen meerdere electorale keuzes, met een duidelijke voorkeur voor rechts en extreemrechts

Voor de federale verkiezingen van 2024 is 45% van de Apolitieken van plan om voor het Vlaams Belang te stemmen, 23% voor PvdA/PTB en 12% voor N-VA.

Trouver mon Cluster