cluster-15

De Anti-hulp

De 6 meest kenmerkende standpunten van anti-hulp

  • 96% voorstanders van de bouw van nieuwe kerncentrales
  • 93% tegen de uitstap uit de euro
  • 92% voorstanders van het verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit
  • 92% tegen het verlagen van de wettelijke arbeidstijd van 39 uur naar 35 uur
  • 91% voorstanders van beperking van het stakingsrecht in het openbaar vervoer
  • 89% tegen het plafonneren van salarissen op € 5000 per maand

Sociologie

De Anti-Hulp groep is zeer welvarend

Voornamelijk bestaande uit mannen, zijn de Anti-Hulp aanwezig in alle Vlaamse provincies met een oververtegenwoordiging in West-Vlaanderen. Ze zijn welgesteld en meestal van middelbare leeftijd of ouder; de helft verdient meer dan € 3.000 per maand, en bijna 1/5 verdient meer dan € 5.000. Ze zijn sterk vertegenwoordigd onder leidinggevenden, vrije beroepen en gepensioneerden, vaak katholiek maar niet erg praktiserend.

Bovendien vormen de Anti-Hulp 9% van de bevolking in Vlaanderen.

Opinie systeem

De Anti-Hulp zijn voorstander van economische liberalisering en verwerpen immigratie

De Anti-Hulp zijn elitair en zeer voorstander van economisch liberalisme. Beperking van het stakingsrecht in het openbaar vervoer, vermindering van het aantal ambtenaren, afwijzing van het plafonneren van salarissen, hun opiniesysteem is zeer consistent.

Gemengd over de onafhankelijkheid van Vlaanderen, zijn de Anti-Hulp anderzijds voorstander van Europese integratie en verdedigen ze de eenheidsmunt. Op een ander vlak verwerpen ze massaal immigratie en bijstand in al haar vormen. Op het gebied van het milieu zijn ze voorstander van nucleaire energie en verzetten ze zich tegen dwingende milieumaatregelen.

De Anti-Hulp zijn tamelijk conservatief op sociaal vlak. Ze zijn bijvoorbeeld zeer voorstander van het verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit, willen de christelijke wortels in de grondwet verankeren en wijzen de legalisering van cannabis sterk af.

Electorale oriëntaties en thema’s

De Anti-Hulp vormen de kern van het electoraat van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

De Anti-Hulp zijn zeer gepolitiseerd en hebben in 2019 de nationalistische rechterzijde van de N-VA verwelkomd. De N-VA zou naar verwachting haar positie als eerste behouden bij de volgende federale verkiezingen. Het Vlaams Belang zou echter naar verwachting groeien in 2024.

Trouver mon Cluster