cluster-12

Conservatieven

De 6 meest kenmerkende standpunten van conservatieven:

  • 95% voorstanders van een verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit.
  • 94% voorstanders van de bouw van nieuwe kerncentrales.
  • 91% voorstanders van het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders
  • 85% voorstanders van het opnemen van de christelijke wortels van België in de grondwet
  • 85% tegenstanders van het afschaffen van godsdienstlessen op Belgische scholen.
  • 82% tegenstanders van het verlaten van de euro

Sociologie

De Conservatieven komen voornamelijk uit de midden- en arbeidersklasse en zijn vrij jong

De Conservatieven wonen voornamelijk in middelgrote steden. Het is een van de groepen met de meeste werknemers, maar er zijn ook veel Conservatieven onder gepensioneerden en niet-werkenden, ofwel werklozen ofwel studenten. Ze komen uit de arbeidersklasse, hebben weinig scholing genoten en zijn over het algemeen jongvolwassenen, aangezien meer dan de helft van hen jonger is dan 50 jaar. Er is een groot aantal gelovigen en praktiserenden onder hen.

De Conservatieven vertegenwoordigen 8% van de Vlaamse bevolking.

Opinie systeem

Anti-systemen maar ook protectionistisch, de Conservatieven blijven hechten aan de waarde van arbeid

De Conservatieven zijn teleurgesteld in de globalisering. Ze uiten een sterke vraag naar sociale bescherming, terwijl ze vijandig staan tegenover immigratie en cultureel progressivisme. Anti-staat, ze zijn grotendeels voorstander van het verminderen van het aantal ambtenaren en tegenstander van een verhoging van hun salaris. Ze zijn echter zeer voorstander van het plafonneren van salarissen op € 5.000 per maand en wijzen duidelijk de verlaging van de belastingen op bedrijfswinsten af. In dezelfde lijn is dit een van de groepen die het meest voorstander zijn van belastingheffing op vermogen.

Autoritair en anti-immigratie, de Conservatieven zijn voorstander van de doodstraf voor kindermoordenaars, het intrekken van het stemrecht voor buitenlanders en het verbod op het dragen van een hoofddoek aan de universiteit.

Anti-elite, de Conservatieven zijn zeer kritisch over Europese integratie. Het is een groep die over het algemeen zeer vijandig staat tegenover machtsverschuivingen naar de Europese Unie. Tot slot steunen ze de loting van gekozen functionarissen.

Electorale oriëntaties en thema’s


De Conservatieven worden gedomineerd door de radicale rechterzijde, maar ze kunnen interesse hebben in de sociale linkervleugel

Desalniettemin geven de Conservatieven ondanks hun afwijzing van de elites en immigratie prioriteit aan hun vraag naar sociale bescherming, wat zich vertaalt in het electorale landschap waar de twee leidende krachten Vlaams Belang en N-VA zijn. In 2019 kwamen de NV-A en de CD&V als koplopers uit de bus binnen deze groep, met respectievelijk 44% en 24%, gevolgd door VB met 17%. 

Voor de federale verkiezingen van 2024 is 46% van de Conservatieven van plan om voor het Vlaams Belang te stemmen en 32% voor N-VA .

Trouver mon Cluster